Politika kvality

Vedení společnosti ZETOR Engineering s.r.o. se zavazuje osobně a v maximálním možném rozsahu poskytovat svým zákazníkům výrobky a služby, které splňují, a i překračují jejich očekávání.

 

Všichni zaměstnanci ZETOR Engineering s.r.o. jsou osobně zavázáni k realizaci cílů, programů a úkolů vedoucích k podpoře integrovaného systému řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001, ČOS 051672 (AQAP 2110).

 

Takového cíle je možné dosáhnout jen cestou neustálého zlepšování a zefektivňovat systém management kvality jako nástroje pro řízení naší společnosti. Pro naplňování této vize uplatňujeme následující záměry a principy:

VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

Abychom porozuměli potřebám zákazníků, je nutný osobní kontakt jak s našimi současnými, tak budoucími zákazníky

Poskytovat výrobky, které svým technickým řešením předčí očekávání zákazníkům, a to v zajištění dodání v daném termínu, kvalitě a ceně

Zajistit vysokou úroveň a dostupnost poprodejních služeb

Věnovat mimořádné úsilí uspokojování požadavků na speciální provedení vozidel využívaných pro potřeby zajištění obrany

 

Cíl: Překonávat očekávání zákazník

 

 

VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM

 • Vytvářet příznivé a motivující prostředí a podporovat rozvoj zaměstnanců

 • Podporovat vzdělávání a vědomosti každého zaměstnance

 • Vyžadovat zodpovědnost za dosažení stanovených pracovních záměrů

 

Cíl: Jen spokojení, loajální a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci mohou vytvořit ten nejlepší produkt

 

 

VE VZTAHU K NAŠIM DODAVATELŮM

 • Jen s konkurence schopnými dodavateli a z kvalitních materiálů a komponent se dá vytvořit nejlepší produkt

 • Rozvíjení vztahů s dodavateli je nástroj sjednocení chápání požadavků na specifika výrobků

 • Přenášet plnění požadavků z našich procesů do procesů dodavatelů

 

Cíl: Výběr a spolupráce s těmi nejlepšími

 

 

VE VZTAHU K ZAINTERESOVANÝM STRANÁM

 • Sledovat požadavky ostatních zainteresovaných stran a reagovat na jejich požadavky

 • Mít schodu s právními předpisy a legislativou a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat

 

Cíl: Být důvěryhodným partnerem na trhu

 

 

ZÁVAZEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 • Vedoucí zaměstnanci společnosti jdou při zlepšování systému kvality příkladem

 • Mezi všemi spolupracovníky vytvářet vazby, které jsou založeny na etických principech, důvěře a spolupráci

 • Každý nový požadavek na změnu, je tou správnou výzvou

 • Zabezpečením a dodržováním veškerých legislativních povinností souvisejících s předmětem podnikání společnosti

 

Cíl: Jít příkladem

 

 

OD ZAMĚSTNANCŮ VEDENÍ SPOLEČNOSTI OČEKÁVÁ

 • Aktivní přístup k problematice přispívat ke zlepšení výrobků a kvalitě produktu

 • Vysokou odpovědností za svoji práci, která předchází chybám a důslednou kontrolou své práce

 • Týmovou práci a iniciativní přístup při dosahování cílů

 

Cíl: Být stále lepší

Účinnost od: 1.12.2018