Gerlach sklidil úspěch na výstavě IDET 2019 v Brně

Taktické obrněné vozidlo Zetor Gerlach 4×4 zaujalo odbornou i širokou veřejnost na mezinárodním veletrhu obranné techniky IDET 2019 v Brně (29. – 31. 5.).

V Brně měl Gerlach svou českou premiéru a zároveň i světovou premiéru ve verzi s dálkově ovládaným systémem pro kulometnou palbu. Na veletrh se vozidlo dostavilo bezprostředně po úspěšných střeleckých testech, které mimo jiné potvrdily přesnost střelby na vzdálenost 1500 m.

Špičkové parametry našeho vozidla oslovili řadu odborníků a představitelů armád z celého světa, ale i média a laickou veřejnost. Expozice s naším vozidle byla prakticky nepřetržitě plná návštěvníků.

Špičkové parametre nášho vozidla oslovili odborníkov a predstaviteľov armád z celého sveta, ale i médiá a laickú verejnosť. Expozícia s našim vozidlom bola prakticky nepretržite plná návštevníkov.

Stánek poctil svou návštěvou i ministr obrany České republiky, pan Lubomír Metnar. Detailně se zajímal o schopnosti vozidla a největší pozornost věnoval řešením, která Gerlach poskytuje na ochranu posádky, jakožto kupříkladu řešení kabiny ve formě přetlakové pancéřové kapsle odolné vůči výbuchu nálože o sile 8 kg TNT.

Za zájem a ocenění naší snahy při vývoji vozidla všem děkujeme.