Zetor Engineering, s.r.o.

Společnost Zetor Engineering, s.r.o. byla založena v roce 2014. Jejím vlastníkem je společnost Zetor Vehicle, s.r.o. Hlavní činností a posláním společnosti Zetor Engineering je návrh a vývoj vozidel pro obranný průmysl.

Předpokladem pro dosažení úspěchu v této oblasti jsou dlouholeté zkušenosti v segmentu těžké off-road techniky.

Prvotními plánovanými kroky společnosti Zetor Engineering v oblasti vojenského průmyslu jsou vývojové a konstrukční aktivity a projekty v oblasti vysoko mobilních pásových a kolových terénních vozidel splňujících aktuální požadavky, které vznikly na základě:

  • Zkušeností a analýz z nasazení současných bojových vozidel tohoto typu v bojových operacích

  • Prognóz budoucích konfliktů

  • Zjištění, že bezpečnost vozidel v aktuálních konfliktech je nedostačující a ani výrazná modernizace dnes používaných vozidel není schopna splnit vysoké požadavky na ochranu posádky.

Projektování

Tvorba 3D modelů a 2D výkresové dokumentace je primárně vytvářena s pomocí 3D CAD SW CREO a CATIA, v případě požadavku zákazníka možné projektování v SW SOLID WORKS.

Společnost disponuje 3D produkčním zařízením FORTUS 400mc pro rychlou výrobu prototypů ze širokého spektra materiálů (ABS, PC-ISO, ASA, FDM Nylon, PC a ULTEM) pro různá odvětví průmyslu. Vyznačuje se velkým pracovním prostorem (406 x 355 x 406 mm), kontinuálním provozem, výbornou kvalitou povrchu a možností uživatelské konfigurace – informace o možnostech a cenách tisku e-mailem.

Technické poradenství

Společnost Zetor Engineering Slovakia, a.s. disponuje vlastními zkušenostmi konstruktérů a také dovednostmi svých technických pracovníků. Technické poradenství zajišťujeme v těchto oblastech:

  • Ocelové konstrukce a přídavné nástavby mobilních a stacionárních strojů a zařízení
  • Konstrukce eliminující míru vlivu lidského faktoru na úroveň kvality
  • Projekce elektrických systémů na základě spolupráce s partnerskými společnostmi
  • Navrhování, konstrukce a výpočty převodů a transmisí
  • Navrhování speciálního montážního a manipulačního nářadí podporujícího modulární řešení
  • Zkoušky a testování off road vozidel

Projektový management

Společnost nabízí projektový MNG vývojových úkolů a jejich realizaci od tvorby prototypové dokumentace přes zajištění výroby a spolupráce při výrobě prototypu, při ověřovací sérii až po konstrukční dokumentaci pro sériovou výrobu na principu spolupráce se svými vybranými partnery.

Technologický support

Společnost nabízí k předvýrobní prototypové, ověřovací a k sériové výrobě mobilních strojů a jejich hlavních komponent i technologický koncept montáže a technických podmínek pro splnění požadavků pro uvedení zařízení do provozu včetně homologace, pokud je to zákazníkům požadováno.

V rámci činnosti poskytuje kreativitu, skúsenosti, analýzy a odborné vedomosti pri riešení rôznych zložitých problémov spojených s návrhom komponentov, zostáv a finálnych produktov. Poskytuje odborné znalosti a zručnosti pri realizácii projektu od vývoja, plánovania a konštrukcie, cez simulácie a výpočty, až po projektový manažment.

Veletrhy a výstavy

IDET 2019 Brno, Česká republika

Květen 2019

 

IDEB 2021 Incheba Bratislava, Slovenská republika

Srpen 2021

 

DSEI 2019 Londýn, Velká Británie

Září 2019

 

MSPO 2019 Kielce, Polsko

Září 2019

75. výročie osláv SNP Banská Bystrica, Slovenská republika

Srpen 2019

 

Slovenské piesky a SHARA 2019 Vojenský výcvikový priestor Záhorie, Slovenská republika

Srpen 2019

 

IDET 2021 Brno, Česká republika

Říjen 2021

Certifikáty

Společnost Zetor Engineering, s.r.o. je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Společnost Zetor Engineering, s.r.o. je profesionálním partnerem pro vývoj, inovace a komplexní dodávky v oblasti obranného průmyslu.

AOBP logo