Politika kvality

Vedení společnosti ZETOR Engineering s.r.o. se zavazuje osobně a v maximálním možném rozsahu poskytovat svým zákazníkům výrobky a služby, které splňují, a i překračují jejich očekávání.

Všichni zaměstnanci ZETOR Engineering s.r.o. jsou osobně zavázáni k realizaci cílů, programů a úkolů vedoucích k podpoře integrovaného systému řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001, ČOS 051672 (AQAP 2110).

Takového cíle je možné dosáhnout jen cestou neustálého zlepšování a zefektivňovat systém management kvality jako nástroje pro řízení naší společnosti. Pro naplňování této vize uplatňujeme následující záměry a principy:

Ve vztahu k zákazníkům

Abychom porozuměli potřebám zákazníků, je nutný osobní kontakt jak s našimi současnými, tak budoucími zákazníky

Poskytovat výrobky, které svým technickým řešením předčí očekávání zákazníkům, a to v zajištění dodání v daném termínu, kvalitě a ceně

Zajistit vysokou úroveň a dostupnost poprodejních služeb

Věnovat mimořádné úsilí uspokojování požadavků na speciální provedení vozidel využívaných pro potřeby zajištění obrany

Cíl: Překonávat očekávání zákazník

Ve vztahu k zaměstnancům

Cíl: Jen spokojení, loajální a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci mohou vytvořit ten nejlepší produkt

Ve vztahu k našim dodavatelům

Cíl: Výběr a spolupráce s těmi nejlepšími

Ve vztahu k zainteresovaným stranám

Cíl: Být důvěryhodným partnerem na trhu

Závazek vedení společnosti

Cíl: Jít příkladem

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává

Cíl: Být stále lepší

Účinnost od: 1.12.2021